אודות תחומי פעילות פרויקטים הצלחות והישגים קישורים פרסומים לקוחות חברות בת
 • הסמכת עיריית נתניה בתקן ISO9001:2000
  ייחודיות בתהליך ההסמכה בעיריית נתניה:

  עיריית נתניה נקטה גישה אסטרטגית שונה מרשויות מקומיות אחרות בתהליך ההסמכה ב-ISO 9001:2000 . עיריית נתניה בחרה לפעול בגישה הדרגתית של הסמכת מינהל אחר מינהל ולא הסמכה של כלל העירייה בו זמנית. הסיבה לכך נובעת מאילוצים של תקציב וכוח אדם.
  עיריית נתניה רואה בתהליך זה מנוף מרכזי להתייעלות ולשיפור תהליכי עבודה. במקביל לתהליך ההסמכה בוצעו סקרי שביעות רצון הן בתוך העירייה באמצעות תיבות שירות והן ברחבי העיר באמצעות גלויות לתושבים.

  המטרה היתה והינה להציב את ערך איכות השירות כערך מרכזי במדיניותה של העירייה וליצור אמון בין נותני השירות לבין מקבלי השירות – התושבים. תושבי נתניה הינם קבוצה הטרוגנית המייצגת מצד אחד, בעלי אמצעים ובעלי השכלה גבוהה, ומצד שני, אנשים הנמנים עם מעמד סוציו-אקונומי נמוך. שיפור איכות השירות נועד לענות על הדרישות הרב-גוניות של תושבי העיר.

  המשך...
 • תקן ISO9001 בבי"ח הגליל המערבי, נהריה

  Western Galilee Hospital, Nahariya and Ofek Institute, Ramat Hasharon

  This hospital has been certified by the Israel Standards Institute as having a quality assurance system fulfilling the requirements of the international standard, ISO 9002. This is the first hospital in this part of the world to be certified as fulfilling this standard. Its adoption is one of several accepted approaches to quality assurance in medicine. World-wide, very few health organizations, including hospitals, have implemented this system successfully. Opinions regarding its importance are divided, mostly because of lack of experience in its application. We describe its features, goals and structure, and its implementation in various sectors, including health organizations. The process of its adoption, application and implementation is described, and the problems which arose are discussed


  המשך...
 • יישום PMA בחברת Nice

  נא לחץ על המשך... כדי לפתוח מצגת


  המשך...
1