אודות תחומי פעילות פרויקטים הצלחות והישגים קישורים פרסומים לקוחות חברות בת
 • הערכת תכנית הטפול הקבוצתי בעברייני מין מתבגרים. רשות המבחן לנוער, דצמבר 2006
  בשנים האחרונות התעצמה בקרב מעצבי מדיניות הרווחה בארץ המודעות להתרחבות התופעה של עבריינות מין בקרב מתבגרים. המומחים בין גורמי הבצוע שמטפלים באוכלוסיות הנוער, שירות המבחן לנוער ורשות חסות הנוער, סברו שעבריינות מין אצל מתבגרים מחייבת התייחסות של טפול מיוחד ופתוח תכנית שיקום אפקטיבית שתמנע חזרתם של בני הנוער שבצעו עבירות מין לבצוע עבירות מין חוזרות. בישראל מדווח על כמה מאות עברייני מין מתבגרים בכל שנה והמספר נמצא במגמת עלייה. על פי דיווחים של שירות המבחן לנוער, בשנת 2003 השירות טיפל ב-628 בני נוער מתבגרים בגילאים 12- 19 שביצעו עבירות מין ובמהלך השנים שלאחר מכן מספר זה גדל והלך. התפשטות התופעה של עבריינות מין אצל בני נוער מתבגרים יצר צורך לפתח דרכי טפול שעשויות להשפיע על עיצוב העמדות של בני נוער ועל תפישתם את מהות העבירה שבצעו כדי להשפיע על צמצום הרצידבזם של עבריינות מין בקרב בני נוער מתבגרים.
  המשך...
 • גישות לניהול איכותי במערכות החינוך. משרד החינוך והתרבות, דצמבר 2003

  הספר מתמקד בהיבטים של ניהול מערכת ארגונית. כאשר לא רק מנהלי בתי ספר נדרשים למיומנויות ניהול אלא גם מרכזי מגמות לימוד ומרכזי שכבות וכן מנהלי יחידות תמיכה במשרד החינוך, מנהלים במשרד החינוך כמו גם בעלי תפקיד ניהול במערכת החינוך בכללה נדרשים לבחון את שיטת עבודתם ואת גישות הניהול שלהם.
  בית הספר אינו פועל בתוך חלל ריק אלא בתוך סביבה דינאמית ומשתנה. בתי הספר משפיעים על הסביבה ומושפעים ממנה. קיימים שינויים בדפוסים ארגוניים וקיים עידן של התחדשות ארגונית, מנהלים נדרשים להתאים את השינויים שחלים בסביבה למערכת הפנים ארגונית אותם הם מנהלים. ביה"ס הנו מסגרת ארגונית מורכבת המחייבת תשומות ניהול ומיומנויות ניהול רבות.


  המשך...
1 2