אודות תחומי פעילות פרויקטים הצלחות והישגים קישורים פרסומים לקוחות חברות בת
פרויקטים נבחרים
 •  ליווי תהליך הקמת הסנגוריה בישראל
  מכון אופק ליווה את משרד המשפטים בכל תקופת כהונתה של נילי ארד כמנכ"לית משרד המשפטים בתהליכי ייעוץ ארגוני שונים אשר כללו ניהול נכון של תיקים משפטיים בפרקליטות וצמצום זמן בטיפול בתיק משפטי.
 •  מינהלת הטיולים של משרד החינוך
  מכון אופק פיתח את כל תהליכי העבודה לרבות הקפדה על בטיחות בהסעות תלמידים של המינהלת. מטרתה של המינהלת היא טיפוח מחויבות ואחריות התלמידים לארץ ישראל - לנוף, לטבע לאדם ולחברה תוך השגת יעדים בתחום הלימודי, החינוכי-ערכי, האישי-חברתי, החוויתי-ריגושי ובתחום החינוך הדתי.
 •  הסמכת תאגידי מים לתקני איכות
  מכון אופק מלווה תאגידי מים רבים בישראל בתהליכי הסמכה לתקני איכות, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 . בין התאגידים השונים שמכון אופק מלווה הם מי נתניה (הוסמכו ל-3 תקני איכות) , מי רעננה (הוסמכו ל-4 תקני איכות), מי שרונים (הוסמכו ל-3 תקני איכות), מי מודיעין (הוסמכו ל-3 תקני איכות), עין נטפים (הוסמכו ל-3 תקני איכות) ועוד. במסגרת תרחיש איום הסייבר מטעם רשות המים, מכון אופק מלווה את תאגיד מי נתניה ותאגיד מי הוד השרון בהסמכה לתקן ISO 27001.
 •  הכנסת קיבלה תעודת הסמכה בתקן הבינלאומי ת"י ISO 9001

  בתום תהליך רחב שכלל את כל היחידות בכנסת, העניק מכון התקנים למנכ"ל הכנסת  תעודה על הסמכתה של הכנסת בתקן הבינלאומי לניהול איכות. מערכת האיכות שנבנתה בכנסת  מבטיחה התנהלות מיטבית של עובדי הכנסת כתומכים בעבודה הפרלמנטרית ובתהליכי שיפור מתמיד.

  התעודה הוענקה בסיומו של תהליך שביצע מכון אופק לניהול במהלך כהונת הכנסת ה-18. על פי החלטת מנכ"ל הכנסת וחברי הנהלתה אימץ מינהל הכנסת  את דרישות התקן הבינלאומי לניהול מערכת איכות והתחייב ליישמו בכנסת כחלק מהשירות שניתן לחברי הכנסת במסגרת עבודתם הפרלמנטרית. התעודה הוענקה לכנסת לאחר שנכתבו ע"י מכון אופק נהלים לכל תהליכי העבודה בכנסת ובוצע מבדק מקיף על ידי מכון התקנים הישראלי על בקרת התהליכים והאפקטיביות שלהם. ההתעדה מעידה על ניהול קפדני של מתן שרות ומענה לדרישות חברי הכנסת והצבור הרחב.
  ת"י (תקן ישראלי) 9001 ISO הינו תקן בינלאומי המגדיר דרישות לניהול מערכת איכות. במהלך החודשים האחרונים בוצע תהליך רחב ביותר שכלל את כל היחידות בכנסת ובמסגרתו בוצע ניתוח ובחינה ארגונית של כל תהליכי העבודה בכנסת, כתיבת נהלים המחייבים את עובדי מינהל הכנסת במתן השרות לח"כים בעבודתם הפרלמנטרית.  במסגרת השקיפות לצבור נכתב מדריך איכות שיפורסם באתר האינטרנט של הכנסת ויציג את המחויבות של מינהל הכנסת למתן שירות איכותי ואת כלל תהליכי העבודה שהוגדרו בספר הנהלים. 

  במעמד הענקת התעודה הודה מנכ"ל הכנסת למכון אופק ואמר:  "קבלת התקן הבינלאומי לניהול איכות מעמידה את הכנסת בשורה הראשונה עם מוסדות וחברות שאימצו תקן של מצויינות, מנהל תקין ונהלים קפדניים. קבלת התקן תיתן למינהל הכנסת כלים נוספים לשיפור מתמיד של השירות לחברי הכנסת ואזרחי ישראל. זהו חיזוק נוסף למעמדה של הכנסת כפרלמנט מתקדם ומוביל בעולם כולו. אני גאה בעובדי הכנסת שנרתמו למאמץ המיוחד הכרוך בתהליך ההתעדה ובטוח כי ימשיכו להוות מודל למצוינות ולשיפור השירות". 
  הנהלים שבמסגרתם נקבעו גם מדדי שירות, מבטיחים רמה גבוהה של מחויבות למצוינות ארגונית בעבודת מינהל הכנסת. תכלית המהלך היתה להבטיח יעילות בעבודה, צמצום ומניעת תקלות ובצוע מעקב שיטתי של נותן השרות אחר האפקטיביות של עבודתו. במקביל לפתוח הנהלים הוקמה תשתית של בצוע מבדקים פנימיים במהלך כל שנת העבודה על ידי נאמני איכות ומצוינות בכל אחת מחטיבות מינהל הכנסת, מתוך תכלית לאתר מוקדים טעוני שפור ולהבטיח את ההקפדה על יישום הנהלים".
  ח"כ לשעבר זאב ביילסקי שריכז את השדולה לאיכות אמר בכנסת במעמד הענקת התעודה: "עיריית רעננה קיבלה את תקן האיכות כשהייתי ראש עירייה, וכשהגעתי כחבר כנסת, היה לי חלום להוביל גם את הכנסת להליך שיביא את רמת השירות והמצוינות לרמות גבוהות. אני שמח לראות שהכנסת אימצה את המודל וזכתה בתו התקן החשוב הזה. הכנסת היא סמל ומייצגת את נבחרי העם, ויש כאן החלטה חשובה של הנהלת הכנסת להוביל את התהליך, מתוך מטרה להעביר מסר חשוב שאיכות ומצוינות הם הבסיס לכל ארגון ציבורי".

 •  שיקום שכונות חברתי במועצות אזוריות

  מכון אופק ביצע בשנת 2011 בהזמנת משרד הבנוי והשיכון מחקר הערכה על פרויקט שיקום שכונות חברתי במועצות האזוריות בישראל. המחקר הקיף את כל המושבים שבהם בוצע פרויקט שיקום שכונות חברתי. איסוף הנתונים בוצע באמצעות שאלונים לתושבי המושבים שהשתתפו בפעולת ובתכניות שונות של פרויקט שיקום שכונות חברתי וכן בוצעו עשרות ראיונות עומק עם המובילים את הפרויקט במועצות האזוריות ועם אנשי האגף לשיקום שכונות חברתי במשרד הבינוי והשיכון וחברי ועדת ההגוי הארצית לפרויקט. נדגמו כ 550 תושבים ובנוסף אליהם עוד כ110 בעלי תפקידים ברחבי הארץ. נבחנו התפוקות של הפרויקט ברמת הפרט וברמת המושב במודל מחקר רב משתנים  הממצאים נותחו בנתוח איכותנו ובנתוחים סטטיסטיים באמצעות SPSS. החוקרים הגיעו למסקנה שלמרות המאמצים והמשאבים שהושקעו במישור הניעות החברתית בכלל ובתחום החינוך בפרט הפרויקט לא תרם תרומה משמעותית לשפור במועצות האזוריות. הפרויקט תרם תרומה נמוכה לפיתוחם הקהילתי של מושבי הפרויקט ועל פי מדד האפקטיביות שפותח במחקר זה הממוצע הכללי של אפקטיביות פרויקט שיקום שכונות במועצות האזוריות התקבל כ 57% בלבד. על רקע בחינת עלות תועלת החליטה הממשלה להביא לסיום את השקעתה בפרויקט שיקום שכונות חברתי במגזר הכפרי ולבחון דרכים חלופיות לשפור מצבם הקהילתי תעסוקתי של המושבים במרחב הכפרי.


  שיקום שכונות
 •  מינהלת יישום רפורמות במערכת החינוך
  מכון אופק לניהול הוביל את תהליך היישום של רפורמת "אופק חדש" בבתיה"ס היסודיים ובחטיבות הביניים וכן את רפורמת "עוז לתמורה" בחטיבות העליונות של מערכת החינוך. במסגרת מינהלת הההטמעה מלווים עובדי מכון אופק את תהליך היישום בבתי הספר בארץ.  מטמיעים הדריכו את המנהלים ואת צוותי הניהול בבתיה"ס בהובלת תהליך שנוי ארגוני. מנהלי המוסודת קיבלו לווי של יועצים ארגוניים ליישום משמעויות ההוראה הפרטנית וניהול השעות תומכות ההוראה בבית הספר. בעזרת צוות המטמיעים של מכון אופק החל מראשית שנת הלמודים תשס"ט שולבו כל בית הספר היסודיים באופק חדש ובמהלך שנת תשע"ב שולבו חטיבות עליונות בעוז לתמורה. מינהלת ההטמעה פעלה במכון אופק כפרויקט  ארצי מורכב המחייב תכנון ותפעול, שליטה, בקרה של מאות מוסדות חינוך ותאום  עם הנהלת המינהל הפדגוגי, הנהלות מחוזות משרד החינוך, מערכת הפקוח, ארגון המורים, הרשויות המקומיות והבעלויות על מוסדות החינוך.  הנסיון הרב של  מכון אופק בניהול פרויקטים מורכבים היווה תרומה משמעותית ביותר לבצוע הרפורמה במערך החינוך בישראל.
 •  פרויקט הערכה של התכנית לפקוח אלקטרוני על עצורים משוחררים בערובה ואסירים משוחחרים על תנאי
  במסגרת פרויקט זה בוצעה הערכת המדיניות של המשרד לבטחון הפנים לתכנית של פיקוח אלקטרוני על עצירים משוחררים בערובה ועל אסירים משוחררים על תנאי. המטרה היתה לאפשר לקובעי המדיניות להתבסס על ממצאי מחקר בתהליך החלטתם על דרכי יישום התכנית בישראל. המחקר בחן על פי מתודולוגיה וכלי מחקר שהוצגו בתאור שיטת המחקר, את תהליכי היישום וההפעלה של תכנית הפקא"ל על היבטיה המהותיים, הניהוליים והארגוניים.
  במסגרת המחקר נבנה  מאגר מידע לגבי אוכלוסיית העצירים והאסירים. במסגרת הפרויקט נבדקו למעלה מ500 עצורים ואסירים משוחררים על תנאי שהושמו במעצר בית תחת פקוח אלקטרוני. נבדקה הטכנולוגיה של הפקוח האלקטרוני וכן תהליכי העבודה של מוקד הבקרה על המפוקחים. נבחנו עשרות פסקי דין שעל פיהם נלמדה עמדת מערכת השיפוט במקביל בוצעה בחינה ראשונית של מערכת הלווי הסוציאלי שמפעיל משרד הרווחה והשרותים החברתיים. נבדקה עמדתם של אנשי פרקליטות המדינה ושל הנהגת הסנגוריה הצבורית. נבחנו העמדות של התביעה במשטרת ישראל ושל שירות בתי הסוהר ומערך שיקום האסירים. ממצאי המחקר הצביעו על הכדאיות הכלכלית ליישם את התכנית כתחליף לבנוי תאי מעצר. כמו כן על הצורך לשפר את המערכת הטכנולוגית ודפוסי עבודת מוקד הבקרה. תוך הרחבת היישום על מערך האסירים המיועדים לשחרור על תנאי. ההמלצות הובאו על ידי לישכת המדען הראשי במשרד לבטחון פנים לדיון בכנסת ומסתמנת המגמה ליישם את התכנית במהלך השנים הקרובות.
 •  פרויקט הערכות לרפורמה במחלקות לשרותים חברתיים ברשויות המקומיות

  הפרויקט עסק בנתוח מצבן של המחלקות לשירותים חברתיים המופעלות בשלטון המקומי בהנחיית משרד הרווחה והשרותים החברתיים. הערכתהיכולת של עובדי המחלקות לטפל באוכלוסיות היעד שלהן. מטרת  המחקר שבוצעה על פי הגדרת משרד הרווחה והשירותים החברתיים הייתה נתוח המצב  הקיים בשמונת תחומי הפעילות- מבנה ארגוני ותקינת כוח אדם, ענייני מאקרו, פתוח כוח אדם, הדרכה והשתלמות, תהליכי עבודה מקצועיים בתוך המחלקה, משאבים, קשר עם גורמים מחוץ למחלקה ופעילות הפיקוח. הממצאים העלו כי
  68% מהעובדים הסוציאליים סבורים שהם אינם מצליחים להתמודד עם מצב העוני במדינת ישראל. צרכיהם של אוכלוסיות היעד של לשכות הרווחה לא נבדקים ומתן המענה לאוכלוסיות היעד אינו מספיק. מעבר לכך, למחלקות הרווחה אין מדיניות ארוכת טווח, קיים פער בין מדיניות משרד הרווחה לבין המשאבים העומדים לרשות לשכות הרווחה, אין מספיק שלוחות של לשכות הרווחה באזורי מצוקה. 
  ההמלצות העיקריות הצביעו על צורך בקביעת אומדני עומס למטרת תכנון מספר עובדים סוציאליים בכל תחום לשם השגת היעדים של לשכת הרווחה. הוגדר צורך למסד מבנה ארגוני אחוד של לשכות הרווחה בהלימה לסיווג של  שלושה סוגים שונים של רשויות מקומיות ברחבי הארץ. הוצג הצורך ליצור תהליך עבודה במתן השרות כשהוא מותאם  לאזורים עם ריכוז גבוה של קהילות בסיכון. המלצות הדוח שהוגש על ידי מכון אופק היוו בסיס למדיניות הערכות לרפורמה שמעצב שר הרווחה והנהלת המשרד במחלקות לשרותים חברתיים.  
  ראה כתבה שהתפרסמה במעריב ביוני 2009


  דוח הפרויקט
 •  נתוח עיסוקים ובניית קובץ תאורי תפקיד לשלטון המקומי במדינת ישראל

  בצוע ניתוח עיסוקים של כלל עובדי הרשויות המקומיות בישראל ופתוח קובץ תאורי תפקידים מותאם לשינויים שחלו בשנים אחרונות במבנה התעסוקתי במדינת ישראל.
  בניית קובץ עיסוקים ארצי המקיף 250 ניתוחי עיסוקים ותיאורי תפקיד ברשויות המקומיות בישראל. הקובץ תפקידים שפותח התקבל ככלי לגיוס עובדים וניהול מכרזים לתפקידים, בצוע מוביליות פנים ארגונית בהלימה לנתוחי העיסוקים וכלי לבחינה מחודשת של מנהלי רשויות מקומיות ומנהלי משאבי אנוש את מערך התפקידים בארגונים שבאחריותם הניהולית.
  הקובץ הוכר על ידי משרד הפנים ועל ידי מרכז השלטון המקומי בישראל כקובץ העיסוקים המנחה את מערך העסקת עובדים ברשויות המקומיות

 •  פיתוח והטמעת תרבות איכות ובצוע תחקירים לכשלים ולהצלחות ב-Tower Semiconductors Ltd

  פרויקט להובלת תהליך שינוי בתפיסת המנהלים ועובדי החברה בכל הקשור לאיכות המוצר ולאיכות הבצועים בתהליכי העבודה. כמו גם פיתוח כלי ניהול ארגוניים והטמעת תרבות ארגונית של מחויבות לאיכות בצועים ולמידה מתחקירי כשל ותחקירי הצלחות בארגון.
  מנהלי חברת TOWER SEMICODUCTOR אימצו את עקרונות התרבות הארגונית שפותחה ועובדי החברה ומנהליה מיישמים כיום באורח נרחב את מחויבותם לתרבות של ניהול איכות. רמת הכשלים בתהליכי הבצוע השונים ובאיכות מוצרי החברה ירדה בשיעור של 63% בתוך שתי שנות פעילות רצופים ומגמת הירידה בכשלים ומוצרים פגומים ממשיכה. החברה החלה להשיג לקוחות חדשים והרחבת כושר התחרותיות שלה בשוק מוצריה.

 •  בניית תוכנית עבודה אינטגרטיבית לשנת עבודה במשרד החינוך

  גיבוש תוכנית עבודה אסטרטגית של משרד החינוך המקיפה את כל פעילות המשרד ובכלל זה במינהל הפדגוגי שאחראי על כלל מוסדות החינוך הממלכתי בישראל החל בחינוך הקדם יסודי – גני הילדים, מוסדות החינוך היסודי, החינוך העל יסודי – חטיבות הביניים ובתי ספר תיכוניים. כמו כן תכנון אסטרטגי לשאר פעילויות המינהל הפדגוגי: החינוך לתלמידים עולים, קידום תלמידים מחוננים ומצטינים , ארגון הלימודים, הקצאת תקנים ותקציבים לכל מוסודת החינוך, השירות הפסיכולוגי והיעוץ החינוכי באמצעות אגף שפ"י, החינוך המיוחד באמצעות אגף חנ"מ, מניעת נשירה ותגבור למודים לתלמידים מתקשים באמצעות אגף שח"ר. במסגרת ביצוע הפרויקט הוכנה תוכנית עבודה שנתית כבסיס להכנת תקציב שנתי, פותחו מדדים, מנגנוני בקרה ומעקב בצוע על תוכנית העבודה.