אודות תחומי פעילות פרויקטים הצלחות והישגים קישורים פרסומים לקוחות חברות בת
פיתוח ארגוני | ניהול ארגוני >> מישורי התמחות >> אבחון ופיתוח ארגוני


אבחון ו פיתוח ארגוניבמסגרת העבודה עם מגוון רחב של ארגונים החברה פתחה מומחיות ייחודית בהובלת פרויקטים לפתוח ארגוני ולביצוע תהליכי שינוי בדרכי הניהול ובהתנהגותם של קבוצות ויחידים בארגון. ניתן להסתייע בצוות עובדי מ.א.ן במכלול התחומים הבאים:

\\/ אבחון ארגוני - האבחון הארגוני הינו תהליך ממוקד של ניתוח המבנה הארגוני ותוכן הפעילות. בתהליך זה אנו בודקים באמצעות מודל מקצועי, המותאם לאופי הארגון את תהליכי העבודה ואת מרכיבי התרבות הארגונית.

\\/ שינוי המבנה הארגוני - אפיון של צרכי השינוי הנדרש, תמיכה מקצועית בתהליך קבלת ההחלטות על מאפייני השינוי, עיצוב מחדש של המבנה הארגוני בהתאם למטרות משתנות ולאילוצים סביבתיים, תאור התפקידים, תחומי הסמכות והאחריות בארגון. לאחר תכנון השינוי הארגוני אנו מתמחים בלווי והטמעת השינוי בארגון הלכה למעשה תוך טיפול בהתנגדויות פנים ארגוניות ומיסוד תהליכי העבודה בהתאמה לשינוי.

\\/ ניהול משאבי אנוש - ביצוע ניתוח עיסוקים, הערכה ודירוג עיסוקים, הגדרות תפקידים בהתאם לצרכים משתנים, תכנון תקני כח אדם, פיתוח שיטות שכר חדשניות ותגמול עובדים, תכנון תהליכי גיוס והתאמת אנשים לעיסוקים, הפעלת מרכזי הערכה למיון מועמדים, תכנון קידום עובדים, שיטות להערכת עובדים, פתוח וניהול תכנית הדרכה ארגונית, ניהול מערכות יחסי עבודה. הובלת תכנית מוסמך במינהל עסקים המתמחה בייעוץ וניהול משאבי אנוש.

\\/ תכנון M.I.P - פתוח דרגי ניהול ותכנון המערך הניהולי. פתוח מסלולי קרירה לפוטנציאל הניהול בדרגים השונים.

\\/ ביצוע סקרים - החברה מתמחה בביצוע סקרי עמדות של עובדים ומנהלים, ביצוע סקרי שוק, וסקרי שביעות רצון לקוחות. אנו מבצעים את התהליך משלב תכנון שיטת הסקר, פיתוח הכלים, פיתוח השאלונים, איסוף הנתונים ובנית מאגר הנתונים, ניתוח הנתונים ועיבודים בשיטות סטטיסטיות מתקדמות, הסבר הממצאים וגיבוש המלצות אופרטיביות על רקע ממצאי הסקר.

\\/ פיתוח עבודת מטה - לחברה ניסיון רב בפיתוח ארגוני, פיתוח תהליכי עבודת מטה בין דרגי הניהול הבכירים בארגון, איתור מוקדי הידע בארגון ופיתוח השיטות לדיווח פנים ארגוני, ניהול מידע והפקת ניירות עמדה לדיוני מטה בתהליכי קבלת ההחלטות.

\\/ עבודת צוות - היועצים הארגוניים של החברה הוכשרו בהנחיית צוותים מקצועית. פותחה על ידנו מתודולוגיה ייחודית להכשרת צוותים בניתוח בעיות בתהליכי העבודה וגיבוש המלצות אופרטיביות לפתרון בעיות. אנו מובילים תהליכי ביצוע תחקירים מקצועיים בשיטת PMA, בשיטת ניתוח סיטואציות, וכן מכשירים מנחים לעבודת הצוותים מקרב דרגי הביניים בארגון.