אודות תחומי פעילות פרויקטים הצלחות והישגים קישורים פרסומים לקוחות חברות בת
תחומי פעילות >> ענפים >> מערכת החינוך

מערכת החינוך

מכון אופק עוסק בפעילות נרחבת בתחום החינוך ובכלל זה הטמעת מודלים לשיפור מערכות חינוך, ביצוע הדרכות ובקרות על מסגרות החינוך. החברה מבצעת פעילות של יעוץ ארגוני למשרד החינוך במסגרת המינהל הפדגוגי ובתוכו בעבודה עם אגף קדם יסודי בהטמעת יישום תכניות עבודה בגני ילדים ובמערך הפקוח, באגף לחינוך יסודי ובאגף לחינוך על יסודי בהנחיית צוותי שיפור ובשיפור תהליכי עבודה באגף א' לארגון הלמודים ובאגף א' למוסדות. בשירות הפסיכולוגי החינוכי מלווה החברה תהליכי עבודה עם תלמידים לקויי למידה, סדנאות בשרות הייעוץ החינוכי ועבודה עם מנהלי שפ"ח ופסיכולוגים חינוכיים, ייעוץ באגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, המחלקה לעולים אגף שח"ר – מרכזי חינוך ונוער, אגף א' לבחינות בגרות ועוד. מכון אופק ביצע ניתוח תהליכי העבודה ושינוי ארגוני של מינהל התקשוב במשרד החינוך וכן תהליכי שפור שירות והסמכה בתקן לניהול איכותי. החברה ליוותה תהליכים של שינוי ארגוני, גיבוש מטרות ויעדים, תכנון תקציבי, פתוח נהלים פתוח אמנות שירות הגדרת משימות בתכנית עבודה שנתית.
\\/ מכון אופק ביצע פרויקטים רבים בלמעלה מ-60 תיכונים וחטיבות הביניים, במסגרת בתי הספר הממלכתיים, 
    בתי ספר ברשת אורט וכן מוסדות חינוך בחינוך העצמאי.
\\/ המכון מלווה בייעוץ ארגוני את פעילות העמותה למצוינות בחינוך.
\\/ פרופ' חנה אופק ופרופ' אברהם אופק כתבו בין השאר את הספר "גישות לניהול איכותי במערכות החינוך"
    מכון אופק ביצע מחקר מקיף להערכת תכניות הלמוד, לטיפוח תרבות התנהגות בדרכים במערכת החינוך 
    ועשרות ערכות הדרכה בתחומי הניהול השונים, מערכי שעור ותרגילים בהתאמה לקורסים בניהול, 
    איכות השירות, התנהגות ארגונית ניהול פרויקטים וגישות ניהול חדשות 
         
\\/ פרופ' אברהם אופק עסק בשנים 1973-1979 בהקמת בתי ספר לחניכות ומרכזי למידה לנוער שאינו עובד ואינו לומד. פעילות שהתבצעה בשיתוף בין משרד החינוך והתרבות לבין משרד העבודה והרווחה דאז, האגף 
    להכשרה מקצועית, רשת "אורט", רשת "עמל" והסתדרות הנוער העובד.
\\/ פרופ' אברהם אופק היה בין מקימי המסגרות של קבוצות עבודה לנוער ומסגרות מקא"מ בצה"ל 
    בשנים 1982 - 1984 התמנה דר' אברהם אופק ע"י שר החינוך כחבר בועדת פרופ' אדלר שבחנה, 
    במנוי הממשלה,  את האלטרנטיבות החינוכיות לנוער על מנת לצמצם נשירת תלמידים מבתי ספר
\\/ החברה פיתחה את המתודולוגיה ליישום דרישות התקן ISO 9000 במוסדות חינוך ובצעה בעבור 
    מכון התקנים הישראלי את התאמת דרישות התקן למערכת החינוך. כמו כן הובילה את יישום 
    הסמכת ביה"ס הראשון בישראל ופיתחה את הגישה להטמעת עקרונות ניהול איכות במערך הפדגוגי 
    והניהולי של מוסודת חינוך
\\/ החברה ליוותה תהליך של הטמעת איכות ומצוינות במינהל הבכיר לתקשוב ומערכות מידע 
     במשרד החינוך שהוסמך בתקן לניהול איכות כיחידת המחשוב הראשונה במשרדי הממשלה
\\/ כבר בשנת 1986 הפעיל מכון אופק את תהליך הטמעת איכות ומצוינות בניהול הפדגוגי במוסדות חינוך שונים ברשת "אורט"
\\/ מכון אופק ביצע יעוץ ארגוני מקיף בתהליכי שנוי ארגוני ובתהליכי שיפור והנחית צוותי הוראה באגפי חינוך 
    של רשויות מקומיות כדוגמת: עיריית כרמיאל, עיריית הרצליה, עיריית רעננה, עיריית נתניה, עיריית רמת- גן, 
    מערך בתי-הספר היסודיים בחיפה ועוד.
\\/ בצענו פרויקטים לשיפור תהליכים ברשת מוסדות של החינוך החרדי
\\/ בצענו במשך שנים רבות תהליך של ייעוץ להטמעת חשיבה פדגוגית לאיכות ומצוינות 
    במכללה הטכנולוגית של חיל האוויר
\\/ מכון אופק לניהול הוביל פרויקט של פתוח תהליכי העבודה של המרכז לבחינות בגרות ב"מכון סאלד" 
     וכן של מרכז הבחינות במט"ח.
\\/ מכון אופק לניהול ביצע תהליכי יעוץ ארגוני מערכתי לרשת בתי ספר של הקהילה היהודית בקליבלנד 
    בארה"ב לפיתוח שתוף פעולה עם בתי ספר בישראל להידוק הקשר בין נוער יהודי בארץ לבין 
    נוער יהודי בתפוצות
\\/ החברה מלווה פרויקטים שונים במסגרת היחידה לאיכות ומצוינות במשרד החינוך 
     בתהליכי הטמעת גישת EFQM
\\/ מכון אופק ביצע פרויקט בקרה ברמה הארצית לכל מוסדות הלימוד במסגרת בקרת תגבור לימודי יהדות 
    של משרד החינוך. פותחו על ידנו כלים מתודולוגיים לביצוע בקרות ולניתוחן
\\/ מכון אופק לניהול מוביל את תהליך ההטמעה של רפורמת "אופק חדש" בכל מוסדות החינוך. בחברה
    מועסקים עשרות אנשי חינוך ויועצים ארגוניים כמטמיעים של עקרונות "אופק חדש" בבתי הספר היסודיים 
    ובחטיבות הביניים. החל משנת תש"ע שילב מכון אופק גם את גני הילדים שמשרד החינוך החליט
    לשלבם ברפורמת "אופק חדש". אנשי מכון אופק מלווים את מנהלי מוסדות החינוך ומסייעים בידם ליישם את
    תהליכי השנוי  הארגוני.
     עם חתימת הסכם "עוז לתמורה" עם ארגון המורים החל מכון אופק לקראת שנה"ל תשע"ב להוביל את הטמעת הרפורמה הלאומית בחטיבה העליונה. בשנה"ל תשע"ב שולבו כ 70 בתי ספר כמדגימים וובנוסף כ200 מוסדות חינוך שולבו ברפורמה חלקית . מכון אופק מהווה מינהלת ההטמעה של "עוז לתמורה" בכל מוסדות החינוך בארץ.  

\\/