אודות תחומי פעילות פרויקטים הצלחות והישגים קישורים פרסומים לקוחות חברות בת
ISO 9001 | נהלים - שיטות לניהול איכות >> מישורי התמחות >> ייעוץ לתקני ISO

ייעוץ לתקני ISO ושיטות לניהול איכות

    נושא האיכות הפך זה מכבר לנושא הכרחי בהבאת ערך ממשי לארגון. מכון אופק לניהול הינו מחלוצי ניהול האיכות במשק הישראלי וצבר ניסיון מקצועי רב בתחום. מכון אופק לניהול מייעץ למגוון רחב של ארגונים בתחום ניהול האיכות במספר מישורים שונים:

\\// יעוץ בתהליכי הסמכה לתקני ISO
      מכון אופק הינו מהראשונים והמובילים בישראל בתהליכי הכנת ארגונים להתעדה בתקן ISO 9001 
      בתקן לניהול סביבה ISO 14001 בתקן לניהול בטיחות OHSAS 18001 בתקן היחודי למפעלים שעוסקים  
      ביצור מכלולי תעופה ASD 9001  וכן בהכנה להסמכה על ידי הרשות הלאומית להסמכה בתקן לניהול
      מעבדות ISO 17025

\\// תחזוקת מערכת איכות בארגון
ביצוע תחזוקה שנתית ושוטפת של מערכת האיכות בארגון בגישת מיקור חוץ - outsourcing
• התאמת נהלים לשנויים בתהליכי העבודה
• ביצוע מבדקים פנימיים והכנת מצע לדיוני סקר הנהלה
• ביצוע סקרים תקופתיים לבקרת שביעות רצון לקוחות
• בקרת תלונות ומעקב טיפול בתלונות
• פיתוח מדדים והפעלת מוקד מדידת ביצועים כבסיס להתייעלות ושיפור רמת השירות
• פיתוח המטרות והיעדים ביחידות הארגוניות ובקרת האפקטיביות הארגונית בהן
• בקרת ביצוע פעולות מתקנות והמלצות לשיפור וייעול
• ליווי מבדקים חיצוניים

\\// ביצוע סקרי שביעות רצון לקוחות
• הפעלת קבוצות מיקוד של לקוחות
• פיתוח שאלון במטרה לבדוק הערכת הלקוח לשרות ולמוצר
• תכנון מדגם לסקר
• איסוף נתונים בשיטות המקובלות טלפוני, דואר, ראיון ישיר
• עבוד הנתונים וניתוח הממצאים
• הצגה התוצאות והפקת לקחים
 
\\// הערכת ספקים
• מעקב ובקרת תהליך הרכש והניהול הלוגיסטי
• ביצוע הערכת ספקים תקופתית
• ניהול הבקרה על שרשרת האספקה
• ביצוע מדגמי של בקורות קבלה בהתאם לדרישות
• ייזום וניהול כנסי ספקים לרענון והדרכת מאפייני האיכות בדרישות האספקה

\\// פיתוח תרבות איכות ומצוינות בארגון
• ניסוח אתיקה ארגונית לקידום מצוינות בביצועים ובשירות
• פיתוח מדדי שירות
• כתיבת אמנת שירות לקוחות
• ניהול מוקד מדידת הביצועים (תוך פתוח KPI) להתייעלות ולצמצום עלויות חוסר איכות
• יישום גישת EFQM בארגונים ציבוריים
• פיתוח צוותי שפור והנחיתם במתודולוגיה לפתרון בעיות ושפור תהליכים
• הטמעת הגישה לתחקירי אירועי כשל והצלחות PMA והפקת לקחים
• פיתוח טכניקות תמחיר והמחרה לסיוע בקבלת החלטות וגיבוש מטריצת חלופות
• הכשרת עורכי מבדקים פנימיים לבקרת תהליכים

פיתוח נהלי עבודה והכנת ארגונים להסמכה בתקני ניהול בינלאומיים
צוות מכון אופק מיומן בבצוע פרויקטים של ניתוח תהליכי עבודה וכתיבת נהלים בהתאמה לטכנולוגיות של הארגון ולצרכי זרימת הפעילות. ניתוח התהליכים וכתיבת הנהלים הינה מיומנות המבוססת על תחומי הידע בהנדסת תעשיה וניהול ומומחיות בתחום איכות ובקרה תהליכית. מנהלי מכון אופק וצוות היועצים הארגוניים מומחים בתהליכי היישום של תקני ניהול בינלאומיים.

בוצעו על ידנו פרויקטים רבים של פיתוח נהלים ובניית מערכות איכות בכל אחד מהתקנים הבאים:

\\// תקן לניהול איכותי כולל בארגון - 9000 ISO
בשנים האחרונות בוצעו על ידנו למעלה מ-400 פרויקטים של פיתוח נהלים ובנית מערכות לניהול איכותי בארגון על פי דרישות התקן הבינלאומי ISO 9000. 

\\//תקן  למערכת ניהול איכות -9001 ISO 
תקן ISO 9001 הינו תקן בינלאומי המגדיר את הדרישות למערכת ניהול איכות בארגון. 
עקרון חשוב בתקן ISO 9001 הוא מכוונות הארגון להשגת שביעות רצון לקוח ולהיות במצב של שיפור מתמיד.

\\// תקן לניהול סביבה - 14000 ISO
פותחו על ידנו מערכות לניהול הסביבה בהתאמה לדרישות התקן הבינלאומי לניהול הסביבה הארגונית ל- ISO 14000. נושא הניהול הסביבתי מקבל כיום חשיבות יתר בהגנה על הסביבה. ארגונים רבים בתחום תוצרת המזון וההי-טק, המשווקים תוצרתם לאירופה ולצפון אמריקה נדרשים במסגרת מדיניותם להציג מערכת ניהולית התורמת לסביבה ברת קיימא.

\\// תקן לניהול בג"ת – בטיחות וגהות תעסוקתית - 18000 OSHAS
פותחו על ידנו מערכות לניהול הבטיחות בארגון בהתאמה לדרישות החוק ובוצעו על ידנו פרויקטים בתחום של הכנת ארגונים להסמכה בתקן 18000.

\\// תקנים לניהול פיתוח, הנדסה ויצור בארגוני הי טק: 

 AS 9000
יישום תקני ניהול איכות ייחודיים לפיתוח מוצרים ורכיבים לשימושי תעופה וחלל 

 QS 9000
יישום תקני ניהול איכות ייחודיים לפיתוח מוצרים ורכיבים לשימושי תעשיית הרכב. 

WEEE & RoHS
החברה מבצעת תהליכי יישום של דרישות התקן הבינלאומי המחייב ניהול סיכונים בתהליכי פיתוח, ייצור והרכבת רכיבים אלקטרוניים ורכיבים חשמליים. דירקטיבה זאת מחייבת מוצרים המיוצרים בתעשייה אירופאית, או נמכרים לאירופה על אף שיוצרו בכל מקום אחר בעולם.
הכללים מגדירים נורמטיביות של שימוש בעופרת ומתכות שונות תוך יישום תכנית למניעת סיכונים ופיתוח תכנית לשימוש בחומרים חליפיים.
 
ISO 90003
ניהול איכות בפיתוח תוכנה.התקן מפרט דרישות ייחודיות לתעשיית התוכנה ומגדיר דרישות להבטיח את בקרת האיכות בכל השלבים בפיתוח התוכנה.

תקן לניהול מעבדות - 17025 ISO
מעל ל-50 מעבדות הוכנו על ידנו להסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
בתקן המיוחד לניהול מעבדות.

שיטה לניהול סיכונים - HACCP
החברה מתמחית בפיתוח תכניות לניהול סיכונים במפעלי יצור מזון ופרמצבטיקה. כמו כן בארגונים שמייצרים מוצרים לשימושי תינוקות אשר מאמצים את עקרונות השיטה למניעת סיכונים בתוצריהם.

תקן לניהול אבטחת המידע בארגון - ISO 17799
התקן מתווה עקרונות לניהול אבטחת מידע, המבוססים על בצוע של הערכת הסיכונים לזליגת מידע. תהליך ההסמכה כולל ניתוח ואפיון טכנולוגיות המחשוב ומערכות שימושי המחשב בארגון, בנית שיטה לניהול סיכונים והתאמת אמצעי אבטחה לפי האיום האפשרי. לבסוף מתבצע תהליך של הגדרה ויישום של “תורת אבטחה ארגונית” המתאימה לאיומים מבחינה טכנולוגית ומבחינת נורמות העבודה של המשתמשים, וכן הגדרת דרישות ובחינת פתרונות חיוניים למניעת פגיעה במידע ובארגון.

\\// תקנים לניהול בתעשיות מזון פרמצבטיקה וחקלאות:
BRC – תקן בריטי המיושם במדינות רבות בעולם. באמצעותו מוגדרת שיטת ניהול סיכונים במפעלי ייצור ובבתי אריזה של תוצרת מהחי והצומח. התקן נדרש בארגונים המספקים תוצרתם למדינות אירופה או לרשתות שיווק אירופאיות בעולם.
ISO 22000 – תהליך ההסמכה לתקן זה כולל ניהול מערכת בטיחות מזון, תכנון חשיבה פרו-אקטיבית שמטרתה לחזות אי התאמות ולמנוע אותן טרם התרחשותן, בצוע סקר סיכונים וניהול תהליך שיטתי ומתועד לזיהוי סיכונים, הערכתם וקביעת אמצעי בקרה הולמים למניעה. הפעלת תהליכי שיפור מתמיד.
EurepGAP – יישום דרישות התקן אצל מגדלי תוצרת חקלאית המייצאים את תוצרתם לרשתות שיווק אירופאיות ונדרשים לעמוד בתקינה לניהול בקרה של תהליכי הגידול.

\\// במסגרת פעילותנו הענפה בתחום הסמכות ארגונים בתקני איכות אנו בקשרי עבודה הדוקים עם הגופים בעלי ההכרה הבינלאומית להסמכה כדוגמת:
- מכון התקנים הישראלי (מת"י)
- המכון לבקרה ואיכות -IQC
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
- CMi – ארגון בריטי להסמכת EurepGAP (לארגון נציגות בישראל)


\\// מכון אופק הכין להסמכה במגוון התקנים הנ"ל ארגונים רבים כדוגמת:
בתי הזיקוק לנפט, אל-אופ, טאואר, נייס, תע"א, מינהל התקשוב (תפעול מערכות המחשוב) של משרד החינוך, המטה הארצי של משטרת ישראל, טייסות חיל האויר, בתי אריזה ומפעלי יצור מזון טרי, בית ההשקעות גאון (מנורה גאון), בית החולים לגליל המערבי בנהריה, רשויות מקומיות כדוגמת עירית נתניה, מועצה מקומית שהם בה הובלנו הן את תקן 9001 ISO והן את 14001 ISO ואת 18001 OHSAS כמערכת איכות משולבת.  בעירית רעננה מערכת משולבת לניהול איכות 9001 ISO נהול הסביבה 14001 ISO  ותקן לניהול האנרגיה 50001 ISO כמו כן הוכנו על ידנו  בתקנים היחודיים  לניהול מעבדות השירותים הוטרינרים והשירותים להגנת הצומח, מעבדות המים במקורות, תאגידי מים וביניהם תאגיד מי מודיעין, תאגיד מי נתניה, מי רעננה מי שרונים, מי לוד, מי הוד השרון, מי שקמה ועוד, הסמכה לתקנים ומערכות איכות נבנו על ידנו גם במוסדות גריאטריים ועוד למעלה מ-500 ארגוני תעשיה, מערכות חינוך כדוגמת בי"ס אוהל שם ובי"ס בליך ברמת גן וארגוני שירות ומלכ"רים.