אודות תחומי פעילות פרויקטים הצלחות והישגים קישורים פרסומים לקוחות חברות בת
תחומי פעילות >> ענפים >> המגזר השלישי
המגזר השלישי

מכון אופק לניהול עוסק בשנים האחרונות בפעילות נרחבת בקרב ארגונים הנמנים על המגזר השלישי.
מקובל לראות את המגזר השלישי כמכלול הארגונים ללא מטרת רווח שאינם במגזר הראשון (המגזר הפרטי-יצרני-עסקי) או השני (המגזר הציבורי-ממשלתי). התחזקותו ובולטותו של המגזר השלישי נבעה מנפילתו של רעיון "הממשלה הגדולה" (THE BIG GOVERNMENT) אשר מסוגלת לשאת על כתפיה ותקציבה את הטיפול במכלול הנושאים החברתיים והקהילתיים. מאפייניהם העיקריים של הארגונים במגזר השלישי הינם: 
\\/ היותם פרטיים, אינם מהווים חלק של מנגנון ממשלתי כלשהו
\\/ הימנעות מחלוקת רווחים בין המשתתפים
\\/ ניהול עצמי, המעניק לארגונים אלה מידה משמעותית של אוטונומיה
\\/ פועלים על יסוד השתתפות מרצון

מעבר להיעדר מטרת רווח כמכנה משותף לכל ארגוני המגזר השלישי, מקובל לייחס להם מהות ערכית.
מקורות המימון של ארגוני המגזר השלישי כוללים מקורות מימון ציבוריים (העברות מהממשלה ומרשויות מקומיות), תרומות מפרטים, משקי בית, עסקים וקרנות וכן הכנסות עצמיות מדמי חבר ורווחי מכירת שירותים ומוצרים.
בישראל לא קיימת מדיניות מוצהרת, ברורה ועקבית כלפי ארגוני המגזר השלישי. קיימים חוקים, הסדרים ונהלים שונים המעגנים את היחסים שבין ארגוני המגזר השלישי לבין רשויות השלטון, אך אלה אינם אחידים ומשתנים בין משרד למשרד ובין רשות ממשלתית אחת לאחרת. היעדרה של מדיניות ברורה אינה מונעת הקצאות כספיות ניכרות של משרדים ורשויות ממשלתיות לארגוני המגזר השלישי והקמתן של עמותות על ידי משרד ממשלה.

אנו במכון אופק לניהול, מאמינים כי ארגונים אלו ממלאים תפקידים חברתיים חשובים בהשלמת שירותים בתחום, הרווחה, הבריאות והחינוך ברמה הארצית וברמה המקומית. אנו מאמינים כי גם בארגונים הפועלים שלא מתוך כוונת רווח יש צורך בחדשנות, התפתחות והתייעלות בתהליכים ארגוניים-ניהוליים.
החברה מבצעת פעילות עניפה של ייעוץ ארגוני לעמותות המספקות שירותים לגיל השלישי, מוסדות רפואיים גריאטריים, מרכזי יום ומרכזים בקהילה.
החברה פיתחה את המתודולוגיה ליישום דרישות התקן ISO 9001:2000 במוסדות גריאטריים. החברה הובילה את יישום הסמכת המרכז הרפואי הגריאטרי הראשון בישראל (מרכז רפואי גריאטרי "צהלון" בת"א-יפו) ופיתחה את הגישה לניהול מערכת איכות בבתי אבות.
החברה ליוותה ומלווה  בין-השאר את:
עמותת של"ה-הנאמנות לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן באיזור אשקלון-בית האבות ע"ש היילפרן באשקלון,
עמותת ידידי בית האבות ע"ש היילפרן – מרכז יום,
עמותת "קשת" בתל-אביב יפו הכוללת את מרכז רפואי גריאטרי צהלון (אשר היה הארגון הראשון לקבלת תו תקן), מרכז רפואי בית סובל והיחידה לשירותי קהילה,
בית אברהם – בית האבות של העדה היהודית הספרדית בחיפה,
עמותת בית אבות ע"י איחוד עולי בולגריה ע"ש ז'ק חיים אסיאוב,
אגודה לעזרת הורים עד מאה ועשרים – בית אבות חדרה,
אגודה למען הקשיש – בית אבות דבוריה, 
מרכז רפואי גריאטרי – גילעד – תל השומר,
העמותה לזקן ברמת גן – טיפול בית. 

בישראל פועלים כיום למעלה מ- 34,000 ארגוני מגזר שלישי הרשומים כעמותות, חברות והקדשות. בשני העשורים האחרונים נרשמו בבמוצע בכל שנה כ- 1,650 ארגונים חדשים. מדובר ברישום של 502 ארגונים לכל 100,000 תושבים, שיעור דומה לזה של ארצות הברית וגבוה מרוב מדינות אירופה. 43% מכלל הארגונים הרשומים הם ארגונים דתיים ואילו 4% מכלל הארגונים הרשומים הינם ארגונים ערביים.
פעילות המגזר השלישי מהווה קרוב לעשירית מסך הפעילות הכלכלית במשק הישראלי. מספר המועסקים בשכר במגזר השלישי בשנת 1997 היה שווה לכ- 206,000 משרות מלאות, כ- 9.7% מכלל התעסוקה הלא-חקלאית במשק. אם מוסיפים לכך את העבודה ההתנדבותית בארגוני המגזר השלישי, היקף התעסוקה מגיע לשווה ערך של כ- 245,000 משרות מלאות, כ- 11.5% מכלל התעסוקה הלא חקלאית במשק. מספר המועסקים, כולל משרות חלקיות, הגיע בשנת 1997 לכ- 310,000 עובדים.
המגזר השלישי בישראל הוא מן הגדולים בעולם ביחס לכלל המשק. הוא מדורג במקום הרביעי (מבין 22 מדינות) מבחינת גודלו היחסי. חלקו של המגזר השלישי בכלל התעסוקה הלא-חקלאית בישראל הוא כמעט כפול מן הממוצע ב- 22 המדינות, וגבוה מזה שבארצות הברית ובריטניה, שנהוג לייחס להן מגזר שלישי גדול במיוחד.
בתחום החינוך, מכון אופק לחינוך מלווה מספר שנים את פעילות העמותה למצוינות בחינוך. במסגרת תהליכי הייעוץ הארגוני, החברה עוסקת בפיתוח תהליכי חשיבה ותכנון אסטרטגי, עיצוב ארגוני וליווי הדרג הניהולי בתהליכים של שינוי ויזמות.

בתהליך ליווי וייעוץ לארגונים מהמגזר השלישי מכון אופק לניהול מתמקד בשלושה מישורי פעילות: 
\\/ ליווי הדרג הניהולי הבכיר בתהליכים של שינוי, חדשנות ויזמות רעיונית, ערכית וארגונית
\\/ מיפוי תחומי ידע מקצועי וייחודי, אגירתו, תיעודו וניהולו
\\/ הדרכת העובדים והתמקצעותם

\\/