אודות תחומי פעילות פרויקטים הצלחות והישגים קישורים פרסומים לקוחות חברות בת
תחומי פעילות >> ענפים >> תעשייה

תעשייה

למכון אופק לניהול ניסיון עשיר במתן שירותים לשיפור וניהול הייצור לארגוני תעשייה.

\\/ החברה ניהלה מטעם משרד התעשייה והמסחר למעלה מחמש שנים, פרויקט ארצי לקידום הניהול חדשני בתעשייה, במגמה להגדיל את כושר התחרות של התעשייה באמצעות הטמעת שיטות ניהול חדשניות. במסגרת פרויקט לאומי זה, בצעה החברה פרויקטים של הטמעת ניהול חדשניות בתעשייה הישראלית על ידי: 
\\/ הפעלת מערך יועצים של למעלה מ-100 יועצים לבצוע פרויקטים של הטמעת ניהול חדשני 
  \\/ בצוע מעל 500 אבחונים ארגוניים במהלך שנתיים לזיהוי צרכי שנוי ופיתוח מיומנויות ניהול במפעלים 
  \\/ לווי מקצועי להנהלות ומנהלים בדרגים השונים

\\/ מכון אופק ביצע פרויקטים של שיפורי ניהול ייצור וארגון בתעשייה בלמעלה מ- 200 מפעלים. הניסיון היישומי הרב שהצטבר אצלנו, מהווה מקור ידע לפעילות החברה בשיפור בצועים והתייעלות בהנחיית תהליכי הטמעה של גישות ניהול חדשניות כדוגמת: 
 \\/ ניהול ממוקד בשיפורי תהליכים 
 \\/ ניהול זמן אמת J.I.T , ניהול אילוצים  T.O.C 
 \\/ הנדסת איכות, בקרת תהליכים סטטיסטית  S.P.C , הנדסה משולבת 
 \\/ עיצוב מחדש  REENGINEERING 
 \\/ שיפור השירות ללקוחות
 \\/ פיתוח עבודת צוות 
 \\/ הטמעת יישומי מחשוב

\\/ ביצענו פרויקטים להכוונה של פיתוח תהליכי שיפור מתמשכים במפעל, תוך הקטנת מלאים, קיצור זמני תגובה, הגדלת תפוקות, הורדת עלויות, צמצום תקלות ושילובם של בעלי תפקידים בכל הדרגים באחריות לביצוע איכותי. כמו כן, צברנו מומחיות רבה בפרויקטים בתחומים הבאים: 
 \\/ תכנון מערכי אחסנה וניהול מלאים 
 \\/ תכנון וניהול תהליכי לוגיסטיקה 
 \\/ תכנון תחזוקת מבנים ותחזוקת מערכות

\\/ לחברה ניסיון רב בכתיבת נהלי תפעול של מערכות רכש אחסנה ולוגיסטיקה.

\\/ מ.א.ן ביצעה פרויקטים הנדסיים במפעלי תעשיה, במסגרתם בוצע ניתוח קווי יצור ושפור תהליכים במפעלים כגון: חיש, דן תעשיות, בתי הזקוק לנפט, כרמל אוליפינים, אגן, Pipe UK באנגליה, - Borenstein NY ליצור מזון , אנ"פ ליצור מזון, תנובה מחשבים, תנובה- חטיבת החלב, חיפה כימיקלים ועוד. 

\\/