אודות תחומי פעילות פרויקטים הצלחות והישגים קישורים פרסומים לקוחות חברות בת
תחומי פעילות >> ענפים >> מערכת הביטחון

מערכת הביטחון

מכון אופק לניהול מלווה מזה מספר שנים פעילות נרחבת לשיפור שיטות עבודה והטמעת גישות ניהול חדשנית במערכות בטחון שונות וביניהם בצה"ל במשטרת ישראל ובמשרד רוה"מ.
החברה ביצעה במחלקות אלר"ם תהליכי שנוי ארגוני ולווי של יישום גישות חדשניות. כמו כן, הובילה החברה קורס מקיף לגישות ניהול חדשניות למנהלי אגפים וחטיבות במשרד הבטחון ובאגפי משטרת ישראל. החברה הובילה תהליכי שיפור עבודה והנחיה של צוותי שיפור, פיתוח מדדי איכות, שינויים במבנה ארגוני במחלקת תכנון וארגון במטכ"ל במספר גופים:
תוא"ר, חטיבת מש"א, מחלקת אחזקה, מחלקת תו"ב. בנוסף הוביל מכון אופק לניהול תהליכי יעוץ ארגוני מקיפים במסגרת אחוד חיל החינוך עם הנח"ל ופקוד הגדנ"ע, ובמסגרת הקמת היחט"ל ועוד.

\\/ מכון אופק ביצע פרויקטים במרכזי טכנולוגיה ולוגיסטיקה כדוגמת מרכז שיקום אלקטרוניקה, מש"א 7200, מרכז המזון הארצי, מרכז הדלק הארצי, מפקדת חיל הקשר, מפקדת חיל חימוש, מפקדת קצין רפואה ראשי, מנט"ק - מנהלת הפיתוח של טנק המרכבה, מטה לצ"ד בחיל האוויר, טייסות, ינ"ט בזרוע אויר, בח"א 30 ועוד.

\\/ מכון אופק הוביל אף פרויקטים בגופי הדרכה וחינוך בצה"ל: המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר, פיקוד הנח"ל ומיזוג חיל חנוך, הגדנ"ע והנח"ל בפקוד אחד, בית הספר לשריון, בה"ד 20, בה"ד 4 ועוד.

\\/ מכון אופק הוביל את תהליך הקמת מערך התקשוב במטה הארצי של משטרת ישראל, תוך ייעוץ ארגוני למיזוג מחלקת התשתיות, מחלקת הפיתוח, מחלקת פתוח אמל"ח ומחלקת הקשר למסגרת אחת הומוגנית. כמו כן, הכנו להסמכה בתקן ISO 9000 את מנ"ט, את מחלקת החבלה והאגף למשאבי אנוש. החברה הובילה תהליכי חשיבה ותכנון אסטרטגי עם הפיקוד הבכיר במטה הארצי של משטרת ישראל.

\\/ החברה הובילה תוכניות שונות להכשרת מפקדים ותכניות לפתוח מנהיגות ניהולית במערכות הביטחון. בין השאר החברה ביצעה הדרכה במב"ל - המכללה הבין זרועית לפקוד, בקורסי פו"מ (פקוד ומטה), הכשרת סמטי"ם (סגנים למפקדי טייסות), ניהול ההדרכה בתכנית "מפנה" של צה"ל המיועדת לסגל פקודי בכיר, בה"ד 6-הדרכת סא"לים במסגרת קל"ר ועוד.

\\/