אודות תחומי פעילות פרויקטים הצלחות והישגים קישורים פרסומים לקוחות חברות בת
ניהול ידע בארגון >> מישורי התמחות >> ניהול ידע

ניהול ידע

למכון אופק לניהול ניסיון יישומי רב בהפעלת מערכי ניהול ידע. אנו מתמחים בפתוח יישומים של ארגון מידע ברשתות האינטראנטיות של הארגון. כמו כן, הקמת סביבות למידה ופתוח מערכי ניהול ידע ולמידה ארגונית באמצעות כלי web.
אנו מנהלים קמפוס וירטואלי של מכון אופק http://ofek.britannica-ks.com, המוגדר כקמפוס פנים ארגוני נפרד אצל כל לקוח באמצעות מערכת High Learn, ומנהלים את סביבות הלמידה של פתוח ידע חדש בארגון, או את הטמעת הידע הרלוונטי לקבוצות עובדים בהתאמה לצרכי הארגון.

אנו מאמינים, כי למידה ארגונית מהווה את אחד היסודות החשובים והחדשניים להתפתחות של כל פירמה עסקית או ארגון שרות. תהליך ניהול הידע מאפשר המשגה של ידע במונחים מעשיים וייחודים למאפייני העבודה של הארגון. כמו כן, תהליכי ניהול הידע אותם אנו מובילים מפתחים שיטתיות של אצירת הידע ושיתופו. מטרות ניהול ידע ולמידה בארגון נועדו לאגם משאבי ידע דיסציפלינרים מצד אחד וליצור משאבי ידע אינטר-דיסציפלינריים (ידע בין-תחומי של יחידות שונות) מצד שני.
המתודולוגיה בה אנו עובדים מתבססת על גישתו של Laurence Prusak, מגדולי ניהול הידע בעולם. גישה זו דבקה בפתוח קשר בין מנהל סביבת למידה וירטואלית לבין הלומדים בסביבת הלמידה על מנת להבטיח תהליכי חניכה אישיים אקטיביים, על אף שפתוח הידע מבוצע בתקשורת וירטואלית.
הטכנולוגיה מופעלת כאמצעי ללמידה ולא כמטרה ועל כן הפרויקטים, שאנו מובילים, מקבלים משמעות של חונכות וירטואלית ומבטיחים את יכולת הפרט להתקדם בתהליך התפתחותי אישי, שמונחה בהלימה למטרות צוות העבודה והארגון כולו.

מודל ניהול הידע שלנו מבוסס על שלושה מישורים מרכזיים: 
\\/ מפוי הידע בארגון - מתייחס לדרג הניהולי הבכיר ולתפקידו בהגדרת תחומי ידע חיוניים לכל אחת מיחידות הארגון והנחלת ערכי הלמידה הארגונית בקרב כלל אנשי הארגון.
\\/ הפעלת מנגנוני למידה - מהרמה האסטרטגית הנוגעת להנהלת הארגון ממנה יוצרים שידרת ניהול ידע מותאם לקבוצות העבודה השונות בארגון.
\\/ ניהול כשירות הידע בארגון - בצוע ממשק קשר ישיר עם גורמי הבצוע וניהול מערך הידע שהם זקוקים לו בבצוע עבודתם. אנו מפעילים לצרכי העובדים מערך מידע, המבוסס על התשתית שברשותנו, ובמקביל מפעילים מסגרות לימוד של ידע הקיים בארגון. הפעילות ממוקדת בהכרת רמת הכשירות של כל עובד על בסיס מערך הלמידה שעבר ושהוא משתלב בו בהתאם לכווני התפתחותו בארגון.

תהליך זה כולל את השלבים הבאים: 
1) אבחון ומיפוי - אבחון תחומי דעת ומיפוי מבנה הידע ותהליכי פיתוח, גיבוש המלצות לפיתוח ידע והפצה של מידע, למידה מהצלחות. ניתוח אירועי כשל מרכזיים, מינוי מובילי ידע (בחתך ארגוני בין-תחומי) שיסייעו במימוש ההמלצות, מיפוי סיכונים, הגדרת הקניין הרוחני בארגון וסיווג המידע. 
2) יישום - גיבוש תשתית לאחסון, הפצה ודיון ברשת הקיימת ובאמצעות יישומים קיימים הדרכה וגיבוש השיטה להפצה של הידע וכן מתן שירותי מידע פנימיים באמצעות הרשת הקיימת. 
3) הטמעה - הטמעת מערך ניהול הידע בקרב מנהלים ועובדים באמצעות תקשורת פנימית והדרכות. 
4) בנייה ויישום של מתודולוגיות לניהול ידע - מודלים, מפרטי עבודה ורשימות תיוג לניהול תהליכים ובקרתם. 
5) אחזקה - אחזקה שוטפת של מאגרי המידע בארגון ושל סביבות הלמידה הפנים ארגונית. 
6) ניהול מערך משוב - הפעלת מנגנון משוב על ניהול ידע ותהליכי הלמידה הארגונית כאמצעי להערכת מימוש התפוקות.

מכון אופק לניהול צבר ניסיון רב בהפעלת תהליכי ניהול ידע בהדרכה של מפקדים בכירים בצה"ל במסגרת ניהול תכנית "מפנה" במכללה הבין-זרועית של צה"ל, במשרד החינוך, בחברת המים מקורות, במשרד החקלאות, בבתי חולים שונים, בשירותים להגנת הצומח, פיתוח מערכת לניהול מידע וללמידה מרחוק בעבור IYHF - האגוד הבינלאומי לאכסניות הנוער ולתיירות עממית, שמושבו בלונדון, וכן פתוח תהליכי ניהול ידע במספר פרובינציות בסין.