אודות תחומי פעילות פרויקטים הצלחות והישגים קישורים פרסומים לקוחות חברות בת
סקרים ומחקרי הערכה >> מישורי התמחות >> סקרים ומחקרי הערכה


סקרים ומחקרי הערכה

מכון אופק לניהול ביצע מחקרי יישום והערכת מדיניות שונים הן במגזר התעשייתי והן במגזר הממשלתי. כדוגמת: הטמעת גישות ניהול חדשניות בתעשייה הישראלית, נטיות לבדלנות ארגונית במערכות עסקיות, סקרי שכונות שיקום, סקרים ומחקרים על השלטון המקומי, מחקר התפתחות תעשייתית בפארקים תעשייתיים בגליל, מחקרים סוציולוגים לקליטת העלייה, מחקר על מסגרות הטיפול בנוער שאינו לומד ואינו עובד ועוד.
במהלך השנים הצטבר בחברה ניסיון עשיר ביותר בפיתוח תהליכי חשיבה אסטרטגית בעסקים ובארגוני שרות ציבוריים. אנו מתמחים בניתוח תהליכי עבודה בארגון, בתכנון אסטרטגי, בפיתוח מיומנויות ניהול, תכנון וביצוע תוכניות הדרכה בארגונים ובהחדרת שיטות עבודה.

למכון אופק לניהול יש רקע וניסיון מעשי רב בביצוע עבודות מחקר: 
\\/ תכנון ניסויים, לרבות פיתוח כלי מחקר ושאלוני הערכה. ביצוע סקרים בהיקפי מדגמים ארציים. ארגון ולוגיסטיקה של עובדים שונים בפריסה גיאוגרפית רחבה. 
\\/ עיבוד נתונים כמותי ואיכותי בשיטות סטטיסטיות רב-משתניות (לרבות STRUCTURAL EQUATIONS). ניתוח ועיבוד נתונים סטטיסטיים של ממצאי הסקר באמצעות תוכנת SPSS .
\\/ כתיבת דוחות מחקר והצגתם בפני מקבלי החלטות בכירים במשק.

מכון אופק לניהול מתמקד בין השאר גם בתחומי יעוץ ארגוני ופדגוגי למערכות חינוך, הנדסת תעשיה וניהול, הדרכה, יעוץ ופתוח ארגוני שכולל: ניהול איכות ופיתוח מיומנויות ושיטות ניהול, פתוח עבודת מטה, שנוי ארגוני, פיתוח מיומנויות משאבי אנוש, ניהול פיתוח תהליכי התנהגות ארגונית ומיצוב תרבות הוראה וחשיבה ארגונית פדגוגית.
מכון אופק לניהול עבד עם המינהל הפדגוגי במשרד החינוך ובתוכו עם אגף בחינות בגרות, אגף יסודי, אגף שפ"י, מטה המינהל הפדגוגי, אגף א' למוסדות. כמו כן בוצעו מחקרי הערכה גם עבור המינהל למיכון ומערכות מידע במשרד החינוך בתכנון ובחשיבה הנדסית פדגוגית של מערכות מחשוב ובאופן נרחב עם המנב"ס.
בעשור האחרון שקד מכון אופק לניהול בין השאר על פתוח מערכות בקרה ניהולית בארגונים רבים ורכש ניסיון רב במינהל הציבורי ובמערכות חינוך.

\\/ניהול מחקרים – החברה מפעילה מכון לניהול מחקרים יישומים, מחקרי הערכה וקביעת מדיניות, מחקרים עיסקיים של בחינת שוק מוצרים ומחקרי בחינת טכנולוגיות. במסגרת בצוע המחקר אנו מנהלים את תהליך אסוף נתונים וניתוח רב משתני ב- SPSS, עריכת סקרי ספרות מקצועית וכתיבת דוחות מחקר.