אודות תחומי פעילות פרויקטים הצלחות והישגים קישורים פרסומים לקוחות חברות בת
ניהול פרויקטים הנדסיים >> מישורי התמחות >> ניהול פרויקטים הנדסיים

ניהול פרויקטים הנדסייםמכון אופק מבצע פרויקטים בתחומי הנדסת תעשיה וניהול במפעלי תעשייה ובמערכות ארגוניות בסקטור הצבורי.
במסגרת אחריותנו להובלת פרויקט לאומי מטעם משרד התמ"ת ליישום גישות ניהול חדשניות בתעשיה, מכון אופק לניהול הטביע חותמו בעשרות מפעלים וארגוני הי טק בתעשיה הישראלית.
במסגרת פרויקט לאומי זה, ביצעה החברה פרויקטים של הטמעת שיטות ניהול חדשניות בלמעלה מ - 200 מפעלים בתעשייה הישראלית. פעילות זו כללה בין השאר ביצוע מאות אבחונים ארגוניים לזיהוי צרכי שינוי, פיתוח מיומנויות ניהול במפעלים וליווי מקצועי להנהלות ומנהלים בדרגים השונים.

הניסיון הרב שהצטבר בחברה ביישום, מהווה מקור ידע לפעילות החברה בהפעלת הגישות השונות לניהול הנדסי חדשני כגון : 
\\/ גישת Kaizen - שיפור מתמיד
\\/ גישת CONCURRENT ENGINEERING - הנדסה משולבת
\\/ גישת RE-ENGINEERING - עיצוב מחדש
\\/ גישת J.I.T - ניהול בזמן
\\/ גישת T.O.C - תורת האילוצים
\\/ גישת MBO - ניהול על פי יעדים
\\/ גישת הניהול האיכותי (TQM)
\\/ גישת POKA YOKE - מניעת טעויות בריצפת הייצור
\\/ גישת FMEA - ניתוח גורמי סיכון וכשל במוצר/בתהליך
\\/ גישת P.M.A - Post Mortem Analysis
\\/ גישת Human Error Investigation - תחקירי טעויות אנוש ומניעתן
\\/ גישת -HACCP Hazard Analysis Critical Control Points - ניהול סיכונים
\\/ גישת קיברנטיקה ובקרה ניהולית - השוואת התרחשויות לעומת תקנים וציפיות 

אנו מיישמים מתודלוגיות לניהול פרויקטים ומבצעים תהליכי ניהול פרויקט:
\\/ שימוש בכלים ממוחשבים כדוגמת MsProj
\\/ אנו מומחים בהקמה והתנעת צוותי ניהול פרויקטים - PMO
\\/ תכנון ניהול סיכונים בפרויקט, בצוע תהליכי Project Management Assessment - PMA
\\/ הנחית צוותי ניהול פרויקט על פי התקן ההנדסי IES לתזמון סינרגטי של ועמידה בלוח זמנים על בסיס מתודולוגית הנדסה משולבת – Concurrent Engineering 

בנוסף למומחיות בהובלת פרויקטים אנו מבצעים פרויקטים יעוציים של שיפור תהליכי עבודה מתמשכים כדוגמת:
\\/ ניתוח תהליכי עבודה ושיפור קווי ייצור
\\/ תכנון יעדים ומדדים KPI מכווני תוצאה והתאמת מדידה CPM
\\/ תכנון ויישום BSC
\\/ הקטנת מלאים
\\/ קיצור זמני תגובה
\\/ הגדלת תפוקות ותכנון טכניקות תימחור
\\/ שיפור ביצועים
\\/ הורדת עלויות מחזור חיים - LCC
\\/ בקרת תהליכי העבודה באמצעות תקנון תהליכים ונהלי עבודה שיטתיים