אודות תחומי פעילות פרויקטים הצלחות והישגים קישורים פרסומים לקוחות חברות בת
הצלחות והישגים
מעט מסיפורי ההצלחה שלנו: 
שיפור רמת שירות
הובלנו תהליכי שיפור שירות באמצעות הנחיית צוותי שפור, ניתוח תהליכי עבודה והגדרת צמתי בקרה ועיצבנו אמנות שרות לתושב ברשוית מקומיות כדוגמת עירית רעננה, עירית כרמיאל, עירית נתניה, עירית רמת גן, עירית רמת השרון, מועצה מקומית שהם, מועצה אזורית דרום השרון ועוד. בסקרי שביעות רצון שנערכו בישובים שופרה רמת שביעות הרצון משרותי העיריה בשעור ממוצע של 48%. רמת תלונות התושבים בכתב, לרשות המקומית פחת והלך עד לשיעור ממוצע של צמצום 63% ממספר התלונות בשנה הקודמת.
העלאת רמת האמינות - Reliability לתוצאות בדיקות מעבדות
במהלך מקיף של יישום דרישות התקן הבינלאומי לניהול מעבדות 17025 ISO הצליח מכון אופק לניהול להוביל במהלך שלוש שנות עבודה למעלה מ 30 מעבדות להסמכה בתקן הבינלאומי על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. בכל מעבדות המים של חברת מקורות ברחבי הארץ, מעבדות שרותי שדה, מעבדות לבדיקת זיהום אויר, המעבדות של השרותים להגנת הצומח וקבוצת המעבדות של השרותים הוטרינריים. בכולן נכתבו על ידינו SOP הוגדרה שיטתיות לבצוע Proficiency Tests ונקבעו שיטות לכיול של ציוד הבדיקה. בתהליכים שהובלו על ידינו גדלה רמת האמינות של תוצאות הבדיקות בשיעור ממוצע של 38%, מכפי שהיה טרם הטמעת התהליכים בהתאמה לדרישות התקן.

הגדלת כושר יצוא

מכון אופק הפעיל מינהלה ליישום תכנית אסטרטגית של הגדלת כושר היצוא של תוצרת חקלאית ישראלית באמצעות הטמעת תקני איכות בתוצרת חקלאית. מכון אופק חשף את משרד החקלאות ואת המשק החקלאי לדרישות האירופאי Eurep GAP, והוביל בעשרות משקים חקלאיים תהליכי הסמכה בתקן לניהול איכות ולניהול סיכונים במזון. במהלך חמש שנות העבודה האחרונות גדל כושר היצוא בלמעלה מ-27% במשקים חקלאיים שונים ששולבו בפרויקט על רקע הצלחתם ליישם את דרישות השוק האירופאי בהנחיתנו.

שיפור האיכות ותהליכי העבודה

פעילותנו ב-NICE הביאה את החברה להסמכה בתקן לניהול הסביבה 14000 ISO וכן הוטמעה עבודת צוותים לשפור תהליכי עבודה.
חסכון עלויות ייצור
פעילותנו ב- Tower Semiconductors הניבה הצלחה של צמצום הפחת ביצור ב 10%, פתוח מערכת מידע לאסוף נתונים בתחום האינדקטורים של איכות הבצועים ופתוח גישה לניהול תרבות מצוינות בארגון.

שיפור השירות והגדלת מספר הלקוחות בבתי אבות

במהלך שתי שנות עבודה בשתוף עם אש"ל - האגודה לתכנון ופתוח שירותים לזקן הוגדרו תהליכי העבודה ונכתבו נהלים לסגל העובדים בלמעלה מ-20 בתי אבות ברחבי הארץ שהוסמכו בעזרת מכון אופק בתקן לניהול איכותי 9000 ISO . בעקבות תהליכי שפור האיכות גדלה אוכלוסיית הלקוחות הפרטיים שהשתלבו בבתי אבות אלה בממוצע ב 15% בשנה.

שיפור ביצועי תהליך פיתוח מוצרים

במסגרת הובלת שנוי ארגוני בחברת Tiny Love , הוגדר בחברה תפקיד חדש "מנהלי מוצרים" והוטמעה גישה לניהול פרויקטים של פתוח מוצרים. הופעלו צוותי פרויקט אינטגרטיביים – IPT. נכתבו נהלים לפתוח מוצר ובהנחיית יועצי מכון אופק בוצעה בקרת יישום, שהובילה את החברה לעמוד בתכנון האסטרטגי של פתוח למעלה מ-20 מוצרים חדשים בשנה, תוך עמידה ב-95% מהמוצרים בלוח הזמנים, שנקבע מלכתחילה בגנט הפרויקט.

צמצום טעויות אנוש בתהליכי יצור

  • בז"ן - בתי זיקוק לנפט:
    באמצעות הפעלת עשרות צוותי תחקיר וצוותי שפור שהונחו על ידנו הצלחנו במהלך של שלוש שנות עבודה רצופות לצמצם את מספר טעויות האנוש - Human Error של מפעילים ולווחים בחדרי הבקרה של בתי הזיקוק ביותר מ 40%.
  • Tower Semiconductors: 
    בתהליך דומה במפעל טאואר סמיקונדקטור צומצמו טעויות האנוש בקוי היצור בכ 60% במהלך שנת עבודה אחת בלבד.