אודות תחומי פעילות פרויקטים הצלחות והישגים קישורים פרסומים לקוחות חברות בת
מטכ"ל אלר"ם
חיל האויר- יחידות לצ"ד, טייסות אויר
חיל האויר - המכללה הטכנולוגית
חיל הרפואה - מקרפ"ר
פיקוד הנח"ל
היחידה הטכנולוגית של צה"ל - היחט"ל
חיל התקשוב
מרכז הדלק הארצי
מנ"ט 151
ביסל"ש
מפקדת קצין לוגיסטיקה ראשי
מש"א 7300 ומש"א 7100