אודות תחומי פעילות פרויקטים הצלחות והישגים קישורים פרסומים לקוחות חברות בת
אוניברסיטת תל-אביב
המכללה למנהל, ביה"ס למנהל עסקים
החברה למתנ"סים
רשת אורט
בית הספר למדעים ולאמנויות, ירושלים
בית הספר "אהל שם", רמת-גן
אחוד מוסדות גור
מכון הנרייטה סאלד
העמותה למצויינות בחינוך
מרכז בחינות בגרות ארצי - מט"ח
מפעלי בית עמנואל, רמת-גן
חמש–חברה עירונית לתרבות נוער וספורט