אודות תחומי פעילות פרויקטים הצלחות והישגים קישורים פרסומים לקוחות חברות בת
Techtium
Tower Semiconductors
Nice
רפא"ל
אל אופ
תעשיה אוירית
אלת"א - תע"א
מודגל
בתי הזיקוק לנפט
Carmel Ulfinim Ltd
חיפה כימיקלים
מספנות ישראל
אגן
נען דן (דן ממטירים)
פיניציה
מפעלים אזוריים גרנות
עוף טוב (הוד לבן)
eltek
Durapipe UK Ltd
חברת הזרע
פ.ק. גנרטורים