אודות תחומי פעילות פרויקטים הצלחות והישגים קישורים פרסומים לקוחות חברות בת
איכות מובילים לשינוי מובילים לתוצאות ניהול ידע חדשנות בתעשיה

                               חזון

מכון אופק לניהול בע"מ הינו בין עשרת החברות הראשונות שנוסדו בישראל בתחום המקצוע - "יעוץ ארגוני". אנו רואים מחויבות עליונה ללקוחותינו להתמיד ולטפח את ניסיוננו כדי להבטיח הצטיינות מקצועית והמשך היותנו החברה המובילה בתחומי פעילותנו.

מכון אופק היה בין מייסדי מקצוע הייעוץ הארגוני בישראל ורואה עצמו מחויב לטובת לקוחותיו, להמשיך ולהיות בקדמת הידע של תחומי ניהול מערכות ארגוניות.

כל ארגון משלב בפעילותו תהליכי עבודה הנדסיים, גישות ניהול ומאפייני התנהגות ותרבות ארגונית. אנו רואים כחזון לחברה המשך היותה חברת הייעוץ הארגוני המובילה ביכולת המקצועית של יישום אינטרדיסציפלינרי (בין תחומי) בין גישות במינהל עסקי, הנדסת תעשיה וניהול ומדעי ההתנהגות הארגונית.

החברה מחויבת ליושרה המקצועית של ביסוס כל פתרון ופעילות מקצועית כמענה לצרכי הלקוח על ידע אקדמי מתחדש ועל ניסיון יישומי עתיר שנים של הובלת ארגוני הלקוחות לשיפור ולצמיחה עסקית.

עקרונות אלה מנחים את מנהלי החברה ועובדיה לטפח סביבת עבודה המכבדת את הלקוח ולראות את חובתם לפעול לטובת הלקוח, תוך המחשת תוצאות והישגים בצד שביעות רצון מוחלטת של הלקוח מהעבודה שבוצעה בעבורו ומתפוקותיה.

אנו מחויבים להתמיד ולהבטיח שצוות העובדים במכון אופק יורכב מאנשי מקצוע מעולים בעלי השכלה אקדמית ומיומנויות להוביל תהליכי שנוי ופתוח ארגוני תוך שימוש מושכל בחידושי הידע והטכנולוגיה.

לארגוננו אתיקה מקצועית של מחויבות כלפי הלקוח לשלמות הבצוע של עבודתנו על פי מיטב הידע והיכולת שלנו, גם בנסיבות שבהן הסתיים תקציב הפרויקט. המחוייבות לבצוע מושלם ואיכותי של עבודתנו הינה ערך מקצועי מוביל בארגוננו. לא נקבל על עצמנו עבודה אם לא נוכל להבטיח את ביצועה המושלם בזמן ובאיכות הנדרשת.

מכון אופק יקפיד להקנות ללקוחותיו ולעובדיו בטחון באיתנות הכלכלית שלנו. 
יציבותה העסקית של החברה מבטיחה ללקוחות את היכולת לשוב ולהיעזר בשירותים המקצועיים שלנו לאורך שנים ונותנת לעובדי החברה בטחון תעסוקתי.

נמשיך לראות כיעוד וכאתגר מקצועי הטבעת חותם שלנו כיועצים ארגוניים בענפי המשק השונים. מכון אופק ימשיך להטביע חותם של איכות ומצוינות בתעשיית ההיי-טק ובענפי התעשייה שונים, בתחום החינוך ובמינהל הציבורי והביטחוני כאחד.